קיצורי דרך במקלדת

 

CTRL+C-  העתקה.

CTRL+X-  גזירה.

CTRL+V- הדבקה.

CTRL+Z- ביטול.

DELETE-מחיקה.

SHIFT+DELETE- מחיקת פריט נבחר לצמיתות מבלי למקמו בסל המיחזור.

CTRL במהלך גרירת פריט-העתקת הפריט שנבחר.

CTRL+SHIFT במהלך גרירת פריט-יצירת קיצור דרך אל הפריט שנבחר.

F2-   שינוי שמו של הפריט שנבחר.

CTRL+חץ שמאלה-  הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה.

CTRL+חץ ימינה-  הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת.

CTRL+חץ למטה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה.

CTRL+חץ למעלה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת.

CTRL+SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים- הארת בלוק של טקסט.

SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים- בחירת מספר פריטים בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך.

CTRL+A- בחר הכל.

F3-   חיפוש קובץ או תיקיה.

ALT+ENTER- הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר.

ALT+F4-  סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה.

ALT+Enter- הצגת המאפיינים של האובייקט שנבחר.

ALT+SPACEBAR- פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל.

CTRL+F4 - סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית.

ALT+TAB- מעבר בין פריטים פתוחים.

ALT+ESC-מעבר בין פריטים בסדר פתיחתם.

F6- מעבר בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.

F4- הצגת הרשימה של שורת הכתובת בתיקיה המחשב שלי או בסייר Windows.

SHIFT+F10- הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

ALT+SPACEBAR- הצגת תפריט מערכת עבור החלון הפעיל.

CTRL+ESC- הצגת תפריט התחל.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון בשם של תפריט- הצגת התפריט המתאים.

האות המסומנת בקו תחתון בשם פקודה שבתפריט פתוח-ביצוע הפקודה המתאימה.

F10- הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה.

חץ ימינה- פתיחת התפריט שמימין או סגירה של תפריט משנה.

חץ שמאלה- פתיחת התפריט שמשמאל או פתיחה של תפריט משנה.

F5- רענון החלון הפעיל.

BACKSPACE- הצגת התיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה בחלון המחשב שלי או בסייר Windows.

ESC- ביטול המשימה הנוכחית.

SHIFT בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים- מניעת הפעלתו האוטומטית של התקליטור.

CTRL+TAB-מעבר קדימה בין טאבים.

CTRL+SHIFT+TAB- מעבר אחורה בין טאבים.

TAB מעבר- קדימה בין אפשרויות.

SHIFT+TAB- מעבר אחורה בין אפשרויות.

ALT+אות המסומנת בקו תחתון- ביצוע הפקודה המתאימה או בחירה באפשרות המתאימה.

ENTER- ביצוע הפקודה עבור האפשרות הפעילה או הלחצן הפעיל.

SPACEBAR- בחירה בתיבת הסימון או ניקויה, אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון.

מקשי חיצים- בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של מקשי אפשרויות.

F1- הצגת עזרה.

F4- הצגת הפריטים ברשימה הפעילה.

BACKSPACE-פתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה, אם תיקיה נבחרה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או בתיבת הדו-שיח פתיחה

END- הצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל.

HOME-הצגת חלקו העליון של החלון הפעיל.

NUM LOCK+כוכבית במקלדת נומרית (*)-הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיבור במקלדת נומרית (+)- הצגת תוכן התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיסור במקלדת נומרית (-)-כיווץ התיקיה שנבחרה.

חץ ימינה-כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או בחירה בתיקיית אב.

חץ שמאלה-הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה

 


 


( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )
- שלח תמונות אלה לחבר -
- לדף הבית של אתר מבזקון/חדשות -